topgim

Historia szkoły

Drukuj
Opublikowano

Organizacja pracy w szkole

1. Kształcenie w klasach gimnazjalnych I— III.

2. Zapewniona opieka w godz. 7.00 — 15.00.

3. Możliwość wykupienia obiadu w stołówce szkolnej.

 

Program edukacyjno – wychowawczy:

1. Szkoła zapewnia pełny rozwój dziecka z uwzględnieniem strefy intelektualnej, fizycznej i artystycznej.

2. Szkoła realizuje obowiązkowe podstawy programowe kształcenia ogólnego zatwierdzone przez MENiS.

3. Uczniowie zdobywają i poszerzają swoją wiedzę, a także rozwijają umiejętności na zajęciach edukacyjnych oraz na dodatkowych lekcjach:

– języka angielskiego,

- doradztwa zawodowego,

- języka niemieckiego,

- fizyki,

- robotyki,

- psychologii,

– elementów informatyki.

 

Gimnazjum zapewnia:

1. Wysoki poziom nauczania.

2. Bardzo dobre przygotowanie do szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Naukę języków obcych.

4. Bogatą ofertę zajęć dodatkowych.

5. Udział uczniów w kołach zainteresowań.

 

Baza:

1. Szkoła funkcjonuje w budynku Hyżne 614.

2. Szkoła dysponuje:

– salą lekcyjną dla każdego oddziału,

– pracownią plastyczną,

– halę sportowa,

– salą gimnastyczną, boisko - "Orlik",

– pracownią komputerową

 widna dla osób niepełnosprawnych, podjazdów,

 pełnym monitoringiem na terenie szkoły,

 zapleczem naukowym - biblioteka, pracowniami multimedialnymi.

 

Kadra Nauczycielska:

1. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie i nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

2. Nauczyciele stale współpracują z rodzicami uczniów tworząc atmosferę rzetelnej pracy, życzliwości i przyjaźni wspierając rozwój każdego ucznia.

 

 

 

 

 

 

Wednesday the 19th. Gimnazjum w Hyżnem. All rights reserved.